777 166 813


Hydroizolace - černá vana

Černá vana – taková konstrukce základových desek, nebo svislých obvodových stěn, které sice splňují statické požadavky, ale tyto materiály jsou vodopropustné (např. běžný železobeton, keramické tvárnice, vápenopískové tvárnice, cihly atd.). Tyto materiály je tedy nutné chránit před pronikáním tlakové i netlakové vody do objektu. Nejčastěji používanými hydroizolačními materiály jsou modifikované asfaltové pásy a nátěry, nebo různé druhy fólií (nejčastější jsou to PVC fólie).

Technicky, finančně i logisticky nejvýhodnější je, že budeme prostupy řešit již při výstavbě konstrukce (novostavby). V těchto případech můžeme použít pro přípravu prostupu v konstrukci prostupových pažnic a prostupových tvarovek. Pro rekonstrukce je možné využít jádrového vrtání, nebo celou řadu předstěnových montáží.

Pažnice pro černou vanu jsou poměrně snadno rozpoznatelné. Pro návaznost na hydroizolační souvrství slouží pažnice s různými typy límců, nebo pažnice s pevnou a volnou přírubou.


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723