777 166 813


PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY A TĚSNĚNÍ

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Zajišťujeme certifikovaná řešení a specifikace materiálů pro zajištění prostupů a spár v požárně odolných stropech a stěnách. Dodávané protipožární materiály pomáhají zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů, a tím minimalizovat ztráty na lidských životech a škody na majetku.

 

 • Certifikováno v České republice a na Slovensku dle platných evropských i národních norem.

 • Společnost GEROtop, spol. s r. o. je oprávněna navrhovat a aplikovat systémy pasivní požární ochrany


SLUŽBY A SERVIS

 • Dodávka a montáž protipožárních prostupů, ucpávek, nátěrů a nástřiků 
 • Revize protipožárních prostupů (revize instalovaných protipožárních ucpávek musí být provedena 1× ročně)
 • Poradenství a projekční podpora, projekce prostupů
 • Zakreslení do výkresové dokumentace (DWG)
 • Nabídky, výkazy – výměry, rozpočty
 • Technická pomoc přímo na staveništi a ukázkové montáže

PŘEHLED SYSTÉMŮ POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ DĚLICÍMI KONSTRUKCEMI

 • Dilatační a konstrukční spáry
 • Protipožární nátěry a nástřiky
 • Prostupy plastových a kovových potrubí
 • Prostupy kabelů, kabelových lávek a žlabů
 • Prostupy VZT a protipožárních klapek
 • Sdružené a kombinované prostupy

Požární ucpávky

Požárně dělící konstrukce jsou často protnuty technologiemi, ať už elektroinstalacemi nebo procházejícím potrubím, které samozřejmě degradují funkčnost požárně dělící konstrukce. Všechny prostupy je nutné řádně utěsnit tak, aby bylo zabráněno šíření ohně, kouře a toxických plynů.

Prostupy utěsňujeme certifikovanými materiály, které zaručují požární odolnost po danou dobu.

Nejčastěji se setkáme s protipožárními prostupy:

Dilatační spáry a konstrukční spáry

Konstrukční spáry v požárně dělících stěnách a stropech, dilatační spáry v požárně dělících stěnách a stropech s dilatací až 40 %, ucpávky k trapézovým plechům

Ucpávky kovových a plastových potrubí

Prostupy kovových potrubí, nehořlavých kovových potrubí s hořlavou izolací a plastových hořlavých potrubí v požárně dělících konstrukcích

Ucpávky jednotlivých kabelů, svazků a žlabů

Prostupy jednotlivých kabelů, kabelových svazků a kabelových žlabů v požárně dělících konstrukcích

Protipožární nátěry na kabely

Nátěry kabelových svazků zabraňující šíření požáru po povrchu kabelů

Ucpávky VZT

Ucpávky VZT jednotek včetně protipožárních klapek v požárně dělících konstrukcích

Kombinované ucpávky

Kombinované ucpávky všech kabelů, kabelových žlabů a ostatních potrubí v požárně dělících stěnách a stropech

Kontaktujte nás prosím na níže uvedených kontaktech.

prostupy@prostupy.cz 
+420 777 166 813
+420 485 120 565

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů zadaných do formuláře za účelem reakce provozovatele webu na odeslanou zprávu.Typické využití prostupů

 • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
 • Těsnění proti průniku plynu
 • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

 • +420 777 166 813
 • +420 485 148 723