777 166 813


Prostupy stavebními konstrukcemi

Těsnící systémy pro potrubí a kabely slouží pro prostup (průnik) potrubí, nebo kabelů z venkovní strany do vnitřní části objektu a přitom zabránily pronikání tlakové vody, vlhkosti a plynu do objektu. Těsnící systémy se používají i pro prostupy stěnami, podlahami a ve speciálních situacích. Výjimkou nejsou ani aplikace jako jsou mnohonásobné prostupy, atypické prostupy a servisní, nebo kabelové kanály. V našem sortimentu naleznete řešení pro všechny typy aplikací včetně projekční podpory a technických konzultací.

Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy do objektů (i uvnitř objektů) nejsou používána správná řešení ani materiály a prostupy se často na stavbách řeší nevhodným řešením (například montážní pěny), nebo za použití nekvalitních materiálů. Následně dochází k pronikání vlhkosti a spodní vody do objektů. Nejlevnější řešení jsou pro novostavby i rekonstrukce nakonec téměř vždy nejdražší. Krátké životní cykly zvyšují náklady na údržbu a levné řešení se tak může proměnit na příčinu dodatečných nákladů. Následná oprava prostupů je komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup řešil již při výstavbě. Důležité je, řešit prostupy, ale hlavně technologii jejich realizace již v projektové fázi! Předejde se tak improvizovaným řešením prostupů do již hotové stěny, které je mnohem dražší, než včasné umístění speciálních pažnic již ve výstavbě konstrukce! Prostupy do objektu zajišťují ochranu majetku před poškozením, jsou chráněny zařízení, stroje, počítače nebo kulturní majetek. Cílem je realizovat bezpečné a trvalé řešení vodotěsných prostupů do objektu, nebo v objektu.

Více o prostupech a jejich dělení naleznete zde, nebo kontaktujte naše projektové oddělení.

.


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723