777 166 813


Jádrové vrtání

Mezi nejzákladnější varianty řešení prostupů potrubí a kabelů stavební konstrukcí patří umístění těsnící vložky do jádrového vývrtu. Pomocí jádrového vrtání se v homogenním materiálu (např. beton, kámen) vytvoří otvor, do kterého se následně umísťují různé typy těsnících vložek pro potrubí a kabely.

Po jádrovém vrtání je potřeba otvor v betonu ošetřit speciální penetrací, která nejen zacelí mikrotrhliny a kapiláry vzniklé při jádrovém vrtání, ale ošetří také proti korozi zasažené armovací dráty. Penetrace také vyrovná a připraví povrch pro následné umístění těsnících vložek. Penetrační směsi dodáváme také s atesty pro styk s pitnou vodou (KTW).Jádrová vrtačka na průchodky

V oblasti jádrového vrtání nabízí naše společnost tyto služby a produkty:

 1. Poradenství, projekční podpora a cenové nabídky
 2. Realizace jádrových vývrtů včetně následného ošetření otvoru (penetrace + ochrana zasažených armovacích drátů)
 3. Montáž těsnících vložek pro prostupy potrubí a kabelů
 4. Prodej a servis jádrových vrtačekdiamantových vrtacích korunek ROLLER

Jádrové vrtáníJádrové vrtání pro prostupy

Montáž těsnících vložek pro potrubí a kabely

Naše společnost dodává různé typy těsnících vložek pro potrubí a kabely a další řešení prostupů. Nabízíme také možnost montáže dodávaných těsnících vložek dle požadavků projektu a po domluvě se zákazníkem.

V oblasti montáží nabízí naše společnost tyto služby a produkty:

 1. Poradenství, projekční podpora a cenové nabídky
 2. Montáž těsnících vložek pro potrubí a kabely
 3. Montáž atypických řešení prostupů
 4. Penetrace otvorů po jádrovém vrtání + ochrana zasažených armovacích drátů
   

Pro více informací nás prosím na níže uvedených kontaktech.

prostupy@prostupy.cz
+420 777 166 813
+420 485 120 565


Typické využití prostupů

 • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
 • Těsnění proti průniku plynu
 • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

 • +420 777 166 813
 • +420 485 148 723