777 166 813


Prostupové tvarovky

Novostavba – stavební konstrukce není postavena a příprava prostupů pro následné řešení prostupů hladkého kanalizačního a odpadního potrubí (KG/HT Systém) se bude provádět při výstavbě konstrukce.

Rekonstrukce – stavební konstrukce je již postavena a příprava prostupů bude probíhat až po výstavbě konstrukce. Potřebnou stavební připravenost naleznete u jednotlivých typů řešení.

Prostupové tvarovky pro odpadní/kanalizační potrubí (KG/HT/KG Systém) je efektivní, bezpečný a levný způsob prostupu tohoto potrubí přes vodorovné i svislé stavební konstrukce.

V současné době nejsou tyto prostupy řešeny dostatečně a prostupové tvarovky přináší na trh cestu, jak tento typ prostupů realizovat a vyhnout se potížím s pronikáním vody do objektů. Tvarovky jsou vhodné jak pro rodinné domy, tak pro velké realizace.

Prostupy KG/HT potrubí je možné také řešit klasicky pomocí prostupových pažnic pro černou vanu v kombinaci s těsnícími vložkami.


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723