777 166 813


Prostupy pro kabely a potrubí

Prostupy potrubí a kabelů, nebo někdy také nepřesně nazývané průchodky stavebními konstrukcemi jsou projektanty v současné době řešeny jen okrajově a většinou dochází k improvizacím v podobě různých těsnících ucpávek- montážních pěn, cementových výplní, atd. Prostupy („průchodky“) jsou bezpečnostní a protipožární ucpávky trubek a kabelů v místě průchodu vnějšími nebo vnitřními stavebními konstrukcemi. Cílem prostupů a průchodek je profesionálně zajistit trvalou vodotěsnost, plynotěsnost a protipožární bezpečnost. Prostup zdí

Rozdíl mezi Prostupy a Průchodkami

Praktické zkušenosti ukázaly, že pro prostupy potrubí a kabelů do objektů nejsou používány správně navržené těsnící systémy. Z toho důvodu může docházet k pronikání vlhkosti a spodní vody do objektu. U vnitřních konstrukcí v případě požáru jsou tyto místa v průchodech kabelů a trubek hlavním zdrojem jeho šíření.

Nejlevnější řešení  prostupů ("průchodek") bývají pro novostavby i rekonstrukce nakonec téměř vždy ty nejdražší. Krátké životní cykly zvyšují náklady na údržbu a levné řešení se tak může proměnit na příčinu dodatečných nákladů. Následná oprava prostupů je komplikovanější a dražší, než kdyby se správný prostup řešil již při výstavbě.


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723