777 166 813


Těsnění prostupů – systém 4LOCK

30.11.2015 10:51

Společnost KRASO vyvinula jedinečný systém těsnění prostupů, který je tvořen 4 násobnýmcertifikace prostupů.jpg pryžovým EPDM hřebenem 4LOCK. Tento prvek byl oficiálně testován a získal certifikát pro tlakovou odolnost až do 7 bar. Námi nabízené pažnicetvarovky tímto systémem samozřejmě disponují.

Těsnící prvek 4LOCK je umístěn na vnější straně pažnice, nebo tvarovky a při jejich použití v prostupech kabelů a potrubí dochází k monolitickému spojení s betonem. Princip těsnícího systému tvoří 4 pryžové hřebeny, které mají tvar klíčové dírky a při smršťování betonu dochází k jejich sevření a vytvořený labyrint zamezí pronikání vody podél vnější strany pažnice a to až do tlaku 70 ml vodního sloupce (7 bar). 4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben 4LOCK je připojen k vnější stěně pažnice zvláštním procesem zvaným vulkanizace. Tento způsob spojení zamezuje odtržení hřebenu střihem a tahem!

těsnícíc systém prostupů.jpg

pažnice .jpg

Prostupové pažnice se systémem 4LOCK

Pažnice jsou nejrozšířenějším způsobem řešení prostupů, s kterým je ale nutno počítat při samotné stavbě konstrukce. Na otvor pro průchod potrubí, nebo kabelu je brán zřetel již ve statice a při vkládání do bednění je vyřešeno i armování. Díky speciálnímu těsnícímu prvku 4LOCK na pažnici prostupu dojde k monolitickému spojení s betonem. Tím je vyřešeno pronikání vody okolo vnější strany pažnice. Uvnitř pažnice bude potrubí, nebo kabel utěsněn pomocí systémové těsnící vložky (tlaková odolnost až 10 bar).

Tvarovky a podlahové vpusti se systémem 4LOCK

Těsnící prvek 4LOCK je možné využít i u prostupů pro odpadní a kanalizační potrubí. Prostupových tvarovek pro tento účel existuje celá řada, jak pro vodorovné konstrukce (základové desky), tak pro svislé konstrukce (stěny). Velkou výhodou toho řešení je použití jenom jednoho prvku, není potřeba použít pažnici s těsnící vložkou. Z toho pramení nižší cena řešení prostupů.

tvarovky prostupů.jpg

4 násobný pryžový EPDM těsnící hřeben 4LOCK se využívá také u podlahových a dvorních vpustí. Dále pak u různých typů čerpacích a revizních šachet. Těsnící prvek je již integrován a není potřeba řešit jakékoliv další utěsnění.

 prostupové vpusti.jpg

Použití nevhodného těsnění prostupů

pažnice bez systému 4LOCK.jpgVelkou chybou je používání nevhodných a necertifikovaných pažnic bez těsnícího prvku (například když se zabetonuje KG potrubí), nebo s nevhodným těsnícím prvkem (bentonitové pásky, různé nasouvací límce). Beton se nenaváže monoliticky na pažnici a při smršťování betonu dojde mezi potrubím a betonem ke vzniku spáry, kterou následně proniká voda do objektu. Uvnitř takto realizované pažnice se procházející potrubí utěsní pomocí relativně drahé těsnící vložky, ale voda bude vzlínat podél neutěsněné vnější strany pažnice.

Použití bentonitových pásků je vhodné pouze za podmínek, že prostup je permanentně zatopen vodou. Bentonitový pásek totiž reaguje na vlhkost a při styku s vodou se začne roztahovat. Toto roztahování trvá 2 – 3 dny! Při použití v konstrukci, která není zaplavena vodou, je pásek vyschlý, dochází k jeho degradaci. Na náhlé zatopení (přívalový déšť, povodeň) nestihne zareagovat a propustí vodu do objektu.

Těsnící límce, které se s oblibou používají na KG potrubí, jsou zase náchylné na správné utažení stahovací pásky, kde může snadno dojít k destrukci potrubí. U odpadních potrubí hrozí také destrukce, například teplou vodou, která je vpuštěna do kanalizace a předepnuté potrubí se zhroutí.

stahovací pásky.jpgbentonitový pás.jpgbentonitový pás2.jpg
 

Sortiment prostupových pažnic a tvarovek je velmi široký. Doporučujeme vám, kontaktovat svého projektanta nebo našeho technického poradce, který vám pomůže s výběrem nejvhodnějšího prvku pro danou situaci.


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723