777 166 813


Kabelové průchodky mohly zachránit metro

16.08.2017 09:22

Zdroj: server LIDOVKY.cz

Před patnácti lety zažilo naše hlavní město tzv. stoletou vodu, která přinesla nejen obrovské škody na majetku, ale i na lidských životech. Při povodních v roce 2002 došlo ke kompletnímu zaplavení 18 stanic pražského metra a téměř 20 km tunelů. Bylo poškozeno 107 ramen eskalátorů a 23 výtahů. Z metra se vyčerpalo celkem 1,2 milionu metrů krychlových vody. Ve stanici Florenc byly doslova utopeny dvě soupravy metra, které byly připraveny k rannímu výjezdu, naštěstí v tu dobu byly bez cestujících.

Zaplavení a vzniku všech škod mohl zabránit funkční Ochranný systém metra, do kterého patří tlaková vrata a uzávěry, a především tlakově utěsněné kabelové průchodky. Hlavní chybou bylo, že Ochranný systém byl spuštěn jen částečně a byly využity jen některé jeho prvky. Dodnes za toto pochybení nebyl nikdo obviněn.

Kabelové průchodky jako ochrana při povodni

V závěrečné zprávě vyšetřovací komise přesně stojí, že: „Nejdůležitější příčinou šíření vody v podzemních prostorách metra byla bezesporu netěsnost kabelových průchodek a neuzavření některých z nich.“ Odhady tvrdí, že skrze jednu průchodku mohlo do jedné stanice natéci až 150 litrů vody za sekundu. Takových kabelových průchodek bylo nad jedněmi vraty více než dvě desítky.

Průchodkami, což jsou prostupy ve zdi určené pro vedení potrubí nebo kabelů, nateklo tehdy do metra 80 % z celkových 1,2 milionů metrů krychlových vody.

 

A dnešní stav?

Mluvčí Pražského dopravního podniku uvedla pro ČTK: „Byly opraveny všechny tlakové uzávěry v podzemní části metra a jsou kdykoli použitelné. Byly také provedeny úpravy na takzvaných průchodkách. Jde o těsnění prostupů tlakovými předěly, které jsou nyní přesně evidovány a revidovány, je znám jejich skutečný stav a jsou certifikovány na odolnost tlaku šesti atmosfér.“

Tyto neblahé zkušenosti v poslední době přivedly většinu projektantů k tomu, že použití bezpečných a tlaku odolných průchodek je sázka na jistotu. Za opomenutím a různými improvizacemi totiž nestojí jen poškození majetku a stavby samotné, ale především ohrožení bezpečnosti lidí.

Naše společnost prostřednictvím různých seminářů, výstav a dalších odborně-vzdělávacích akcí přispěla také velkým dílem k osvětě mezi odbornou veřejností. Pevně doufáme, že do budoucna se budeme s podobnými haváriemi a excesy setkávat, co nejméně. U nových staveb není totiž nic jednoduššího než zakomponovat prostupy a průchodky pro potrubí a kabely již do projektové dokumentace.  

Autor: Ondřej Chalupa, marketingový specialista


Zdroj informací: http://www.lidovky.cz/povodne-2002-metro-pod-vodou-odpovednost-dodnes-nenese-nikdo-poz-/zpravy-domov.aspx?c=A170813_135757_ln_domov_mha&galerie 


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723