777 166 813


Prostupy.cz se zúčastní konference HYDROIZOLACE 2018

21.11.2018 12:37

Konference hydroizolace 2018

Termín konference: 4. - 5. 12. 2018
Místo konání: Hotel Galant v Mikulově (Mlýnská 2, 962 01 Mikulov)

Témata:

  • Hydroizolace mostů, tunelů a jiných inženýrských staveb a technologie související
  • Hydroizolace a související technologie pozemních a průmyslových staveb

Podrobný program konference

  • 4. 12. 2018 | Úterý

09:00 – 09:15 
Z
ahájení konference, organizační pokyny – odborní garanti

OBOR MOSTY A INŽENÝRSKÉ STAVBY

09:15 – 10:40
Zadávání staveb pozemních komunikací na základě ekonomické výhodnosti
Ing. Petr Svoboda - Sdružení pro výstavbu silnic


Mostní konstrukce – opakující se vady nejen hydroizolací
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. - Ředitelství silnic a dálnic ČR


Provádění izolačních souvrství na mostech pozemních komunikací v ČR – legislativa, schvalování systémů a jejich zkoušení, poznatky z aplikací
Ing. Jiří Trochta - Metrostav a.s.

Problematika pečetících vrstev v současných podmínkách
Ing. Jan Horský - Horský, s.r.o.

Betonová mostovka, pečetící vrstva, hydroizolace, ochranná vrstva z litého asfaltu - bezproblémové souvrství 
Ing. Karel Matějů, CSc. – IZOMEX s.r.o.

10:40 – 11:00 
přestávka, občerstvení

11:00 – 12:30
Stanovenie odolnosti výztužnej vložky asfaltového pásu po aplikácii liateho asfaltu
Ing. Adrián Fonód, PhD. - VÚIS – CESTY, spol. s r.o., Slovensko

Provádění hydroizolací mostovek za nepříznivých klimatických podmínek a nová hydroizolace tunelů
Ing, Tomáš Plicka, Ing. Zdeněk Darebník - MC – Bauchemie, s.r.o.

Rekonstrukce Žďákovského mostu – hydroizolace vozovky a chodníků
Ing. Vladimír Fábry - Bausan CZ, s.r.o.

Karlovy Vary – lávka přes nádraží – dilatace a přímo pochozí izolace
Ing. Pavel Mařík - Bögl a Krýsl, k.s.

Materiály firmy Georg Börner pro silniční a mostní stavitelství
Marko Danz, Ing. Ivo Lněnička - Georg Börner, Německo

Pripravme sa na zmenu stavebnej legislativy na Slovensku
Ing. Peter Koniar, PdP – consult, s.r.o., Slovensko

12:30 – 14:00 
přestávka, oběd

OBOR POZEMNÍ STAVBY

14:00 – 16:00 
Prezentace partnerů konference:

Prezentace generálního partnera – Dehtochema TN, a.s. a jeho portfolia výrobků
Foliové pásy Logicroof a Logicbase

Ing. Aleš Dostál, Ing. Edmund Neubauer - Dehtochema TN, a. s.


AQUADDESK – příležitost pro hydroizolatéry
Ing. Pavel Třísko - RETEX a.s.


Využití textilního recyklátu v konstrukci zelených střech
Ing. Petr Selník, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Arch Tatiana Rebrová –
VUT v Brně, Fakulta stavební


Možnosti zadržování dešťové vody v městské zástavbě
Ing. Arch. Tatiana Rebrová, Ing. David Bečkovský, Ph.D., Ing. Petr Selník –
VUT v Brně, Fakulta stavební


Flexibilní silnovrstvé nátěry – variabilita použití
Ing. Pavel Šťastný - Remmers, s.r.o.


Použití nových materiálových kompozic v oblasti hydroizolací a ochrany železobetonových konstrukcí na objektech pozemního a inženýrského stavitelství - přednáška a praktická technologická ukázka
Ing. Martin Jelínek - BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Prostupy.cz – systémové prostupy stavební konstrukcí, odolávající tlakové vodě a plynu
Michal Fryš - GERotop spol s.r.o.

16:00 – 16:20
přestávka, občerstvení

16:20 – 18:20
Asfaltové pásy v praxi
Ing. Aleš Kupka, Ing. Zdeněk Plecháč - Svaz výrobců asfaltových pásů v ČR, z.s.


Detaily v návrhu a praxi na plochých střechách
Ing. Antonín Parys, soudní znalec

Střešní hydroizolační folie Rhepanol
Ing. Lukáš Kostka – Coleman S.I., a.s.

Odvodnění plochých a provozních střech
Tomáš Kunst, TOPWET s.r.o.


Záchytné systémy proti pádu osob z výšek z pohledu platné legislativy
Ing. Eduard Schilhart, CSc. – TOPWET s.r.o.


Hydroizolace pod průmyslové podlahy
Ing. Jan Valášek, JUTA a.s.


Drenáže pozemních staveb,
Ing. Antonín Žák, Ph.D. Dektrade


18:20 – 18:45
diskuze, závěr prvního jednacího dne

19:30 – 23:00 
společenské setkání všech účastníků konference HYDROparty

  • 5. 12. 2018 | středa


09:00 – 10:45
Achilova pata kotvených plochých střech
Josef Krupka, expert


Indukční kotvení ISOWELD – moderní systém mechanického kotvení
Ing. Zdeněk Borecký, SFS itec, s.r.o.


Problém návrhu stabilizace volně položených povlakových hydroizolací plochých střech zátěžovou vrstvou dle znění ČSN EN 1991-1-4
Ing. Libor Vykydal, Technická komise pro hydroizolační fólie, z.s.

Sofistikovaná oprava ploché střechy s následným monitoringem
Ing. Marek Kervitcer – VUT v Brně, Fakulta stavební;
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. – ROMEX s.r.o.


Profylaxe v oblasti plochých střech
Ing. Jiří Rozsypal – RKNT expertní kancelář s.r.o.


Návrh retenční ploché střechy
Ing. Lukáš Janda – VUT v Brně, Fakulta stavební;
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. – ROMEX s.r.o.

10:45 – 11:05
přestávka, občerstvení

11:05 – 12:35
Dokladování požární odolnosti lehkých plochých střech na TR plechu
Ing. Pavel Rydlo – Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s. div. Isover


Iskrová skúška povlakovej krytiny a vodivá vrstva CONTROFOIL
Ing. Stanislav Šutliak, PhD. – EPISS s.r.o.


Izolace prosvětlovacích prvků SKYLUX
Ing. František Chlada – SKYLUX – Domelite s.r.o.


Klempířské konstrukce – pravidla a doporučení pro praxi
Jiří Suchánek – RHEIZINK ČR s.r.o.


Optimalizace technického řešení jako podpora k mimosoudnímu řešení sporů o odstranění vad a poruch
Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. – Inženýrská, expertní a znalecká kancelář Tichomirov


Digitální kontrola kvality stavebních prací
Ing. Jaroslav Synek, Ph. D.


Dále ve sborníku:
Povrchová teplota asfaltových pásů na plochých střechách
Ing. Jan Plachý, Ph.D. - Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra
stavebnictví


12:35 – 13:00
 závěrečná diskuze, závěr konference

13:00
oběd

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI


Typické využití prostupů

  • Těsnění proti tlakové i netlakové vodě
  • Těsnění proti průniku plynu
  • Protipožární ucpávky

Rychlý kontakt

GEROtop spol. s r.o.
Kateřinská 589
463 03  Stráž nad Nisou

  • +420 777 166 813
  • +420 485 148 723